விவசாயிகள் மீது பாஜகவினர் கொடூர தாக்குதல்

புதிய வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராகப் போராடிய  விவசாயிகள் மீது, பாஜக வினர் கொடூர தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். அந்த காணொலியை இங்கே காணுங்கள்.

Comments

 • lfohlulbikga

  7 days ago

  http://images.google.co.zw/url?q=http://netstate.ru/

 • lwyqaulljpmc

  a week ago

  http://tinyurl.com/29e8zpkw

 • lxdgeilqpraj

  a week ago

  http://tinyurl.com/2ytjrccq

 • loqshqlkgwkm

  a week ago

  http://tinyurl.com/235zd3pr

 • lmegphlqdcqm

  a week ago

  http://chilp.it/41a5ad5

 • lfcdnilhcmiu

  2 weeks ago

  ??? ??????? ???????: ?????????? http://bit.ly/mir-yurskogo-perioda-2022 98286142 37021855 544439598385 42019885540199159414 51792079 53717594 24183799930 837409443785513341 89837967 84829080 31605641430 72331906892217069358

 • lnkeaqlfwgyt

  2 weeks ago

  ??? ??????? ???????: ?????????? http://bit.ly/mir-yurskogo-perioda-2022 2000831 20139507 827530697390 45488065574770099007 32746651 77516178 830213368171 12639937201533252861 76503542 19246773 619075648081 526296988914839472

 • lnicmolskpii

  2 weeks ago

  https://bit.ly/Shkala-tonov 12087791 62821273 439434561723 37269272510968993415 10237796 40113054 430597589188 7709248964035528278 14822792 80171380 26067394699 3450618529612419456

 • ms-marvelkioyg

  4 weeks ago

  ????? «????????» ???????? ?? ?????? ??????????: ???

 • ms-marvelzsbap

  4 weeks ago

  ???? ?????? 1 ?????. ???????? ?????? ???? ?????? ???????? ?????? 1,2,3,4,5,6 ????? ???? ?????? (??????)

 • Nndenbluth

  2 months ago

  cialis levitra compare levitra 10 mg https://xclevitradb.com/

 • Febcskivy

  3 months ago

  order stromectol online ivermectin

 • CrgbLycle

  3 months ago

  cost of ivermectin ivermectin tablets uk

Leave a Comment